Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΜΕ… ΠΙΚΡΟ ΑΝΤΙΟ!
Στην επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τη διαφάνεια των συναλλαγών, την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, την επάρκεια των διαδικασιών πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της κάθε τράπεζας, καθώς και των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που δεν συνδέονται με διαχείριση κινδύνων.
Σχετικά με τις διαφημίσεις, επιβάλλεται για κάθε βασικό στοιχείο της το μέγεθος των χαρακτήρων (γραμμάτων και αριθμών) να είναι ανάλογο του συνολικού διαφημιστικού κειμένου, να ευρίσκεται σε κατάλληλη θέση και, ειδικά στην περίπτωση τηλεοπτικών μηνυμάτων, να γίνεται κατάλληλη προσαρμογή της ταχύτητας του κειμένου, έτσι ώστε να είναι ευχερής η ανάγνωση και η απομνημόνευσή του από το κοινό.

Οι τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν οι κυρώσεις είναι με αλφαβητική σειρά οι
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 115.000
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 85.000
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 60.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 175.000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ € 60.000
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. € 160.000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ ΠΕ. € 50.000
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. € 140.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. € 50.000
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. € 160.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ € 25.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. € 25.000
ΤΡΑΠΕΖΑ PRΟΒΑΝΚ Α.Ε. € 50.000
ΑSPIS BANK Α.Τ.Ε. € 95.000
ΒΝP PARIBAS € 30.000
CITIBANK INTERNATIONAL PLC € 50.000
FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 50.000
HSBC BANK PLC € 30.000
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. € 90.000

Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω ποσά:
1) Συνολικό ποσό € 695.000 αφορά κυρώσεις για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών στη βάση είτε συγκεκριμένων καταγγελιών είτε ειδικών ελέγχων και ειδικότερα: • χρέωση με έξοδα, προμήθειες κλπ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο • ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση ή ασαφή διατύπωση συμβατικών όρων Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα EFG Εurοbank Ergasias, Τράπεζα Probank, Citibank, FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα, Marfin Εγνατία Τράπεζα• εκπρόθεσμη απάντηση σε συναλλασσόμενους και μη έγκαιρη ενημέρωση εγγυητών Αγροτική Τράπεζα, ΑΛΦΑ Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα EFG Εurοbank Ergasias, Aspis Bank)
2) Συνολικό ποσό € 805.000 αφορά στις διαδικασίες πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ειδικότερα μη προώθηση ή καθυστέρηση υποβολής αναφορών στην Αρχή ή μη επαρκής προσαρμογή στις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα αυτό (Αγροτική Τράπεζα, ΑΛΦΑ Τράπεζα, Γενική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα EFG Εurabank Ergasias, Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς, Aspis Bank, BNP Paribas για συναλλαγές 2004-2006, HSCB),β) πρόσθετη κύρωση ύψους € 25.000 επεβλήθη σε κάθε μια από τις τράπεζες Αγροτική Τράπεζα, ΑΛΦΑ Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα και Aspis Bank για παραβάσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες από την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 διαδικασίες και έλεγχο των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, κατά τα προαναφερθέντα. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραλείψεων έγινε σύσταση στις τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Εγνατία Τράπεζα για την προσαρμογή των σχετικών συμβάσεων.γ) στις εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων ADVANCED CHRONOCASH A.E, MANIG MONEY ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και Χ.Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε, για τις οποίες δεν προβλέπεται η τήρηση τρεχούμενου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους € 8.000, € 7.000 και € 15.000, αντίστοιχα. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις κανόνων άσκησης δραστηριότητας (ADVANCED CHRONOCASH A.E, MANIG MONEY ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και Χ.Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε) και αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που αφορούν την Πρόληψη και Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (MANIG MONEY ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και Χ.Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε).

Πάντως η τελευταία επιβολή κυρώσεων από τον Γκαργκάνα στις τράπεζες είχε κάτι το εντελώς καινούργιο : για πρώτη αφορά ανακοινώθηκαν τα ονόματα των τραπεζών που τιμωρούνται! Υπήρξε δηλαδή μία κάποια… διαπόμπευσις αν και, εδώ που τα λέμε, η λίστα των τιμωρηθέντων περιελάμβανε, για τον α΄ ή β΄ λόγο, όλες τις τράπεζες!

Και όσο κι αν στην Τράπεζα της Ελλάδος λένε ότι «δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, μας το επιβάλουν οι νέοι διεθνείς κανονισμοί της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ», σίγουρα είχαμε να κάνουμε με ένα πικρό αντίο από τον Διοικητή…
Όσο για τα δικά μας, τα των καταναλωτών, για να έχετε το νου σας στις συναλλαγές, να αναφέρουμε ότι μεταξύ των τραπεζικών πρακτικών που τιμωρήθηκαν ήταν η έλλειψη διαφάνειας σε διάφορες χρεώσεις με έξοδα, και προμήθειες, σε ελλιπή ενημέρωση ή ασαφή διατύπωση όρων στην διαδικασία υπογραφής συμβάσεων καθώς και στις εκπρόθεσμες απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν συναλλασσόμενοι…

1 σχόλιο:

ΠΑΝΟΠΤΗΣ είπε...

Αυτός ο Γκαργκάνας όταν γελάει είναι απόλαυση!!! Καλά έκανε και έβαλε πρόστιμα, αλλά με ποιανού τις πλάτες οι τράπεζες έκαναν τις "ατασθαλίες" για τις οποίες κατηγορούνται;