Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΙΟΤΟΠΟ!

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!!!
Ένα λατομείο μέσα σε πυκνόφυτη περιοχή, χαρακτηρισμένη ως βιότοπο της καφέ αρκούδας και σε απόσταση 97 μέτρων από το υδραγωγείο του χωριού Καλλιθέα Γρεβενών, επιλέγει η Αττικάτ, με τη σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, για να εξορύξει εκατοντάδες χιλιάδες αδρανών υλικών, που θα χρησιμοποιήσει για τις εργολαβίες της στην Εγνατία Οδό.
Η έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου δόθηκε, παρά τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσηκώνουν τους τελευταίους μήνες οι σχεδιασμοί της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», που έχει την ευθύνη της κατασκευής του μεγάλου κατασκευαστικού έργου και προωθεί τα σχέδια της Αττικάτ.

Η εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, επιμένει στην εγκατάσταση νέου δανειοθαλάμου σε απόσταση 700 μέτρων από το χωριό Καλλιθέα, αγνοώντας επιδεικτικά ότι η περιοχή κατοικείται και ότι η λειτουργία λατομείου είναι από τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες για το περιβάλλον.

Μετά από πολύμηνες περιπέτειες και καταγγελίες, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν καταφέρει στις αρχές του χρόνου να ακυρώσουν τα σχέδια της Αττικάτ για ανάπτυξη λατομείου σε κοντινή θέση. Τότε το Νομαρχιακό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε υποβάλει η κατασκευαστική εταιρεία. Φαίνεται όμως ότι οι πιέσεις του υπουργείου, αλλά και της Εγνατίας Οδού Α.Ε. προς τους τοπικούς φορείς, έκαμψαν τις αντιδράσεις τους και ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός.

Σύμφωνα με έγγραφο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ, η περιοχή που θέλει να εκμεταλλευτεί η εταιρεία υπολογίζεται σε 25-30 στρέμματα, καταλαμβάνοντας τμήμα της δασικής έκτασης του δημοτικού διαμερίσματος Καλλιθέας που συνορεύει με το χωριό Κορυδαλλός που ανήκει στον Νομό Τρικάλων.

Η περιοχή «Φονκάδες», που θα εγκατασταθεί το νταμάρι, είναι πλημμυρισμένη από ώριμες συστάδες μαύρης πεύκης που ευδοκιμεί στη Βόρεια Πίνδο. Αποτελεί επίσης οικότοπο προτεραιότητας (92/43/EEC) και ενδιαίτημα της καφέ αρκούδας, που βρίσκεται υπό καθεστώς αυξημένης προστασίας από το εθνικό, διεθνές και κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Καλλιστώ, το σύνολο του δασικού οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την τροφοδοσία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών των παρακείμενων οικισμών.

Η ειρωνεία είναι ότι από το 2003 εκπονείται ειδικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση της Εγνατία Οδός Α.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Ε.Ε. για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά. Ένα από τα συμβατικά αντικείμενα του προγράμματος είναι η παρακολούθηση της τήρησης των προδιαγραφών χωροθέτησης και λειτουργίας σε ό,τι αφορά τα συνοδά έργα (εργοτάξια, αποθεσιοθάλαμοι, δανειοθάλαμοι) που οριστικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Όλα αυτά βέβαια έχουν ελάχιστη σημασία για την τεχνική εταιρεία που μπροστά στο οικονομικό συμφέρον και την ευκολία της αρνείται να χρησιμοποιήσει κοντινά λατομεία που εκμεταλλεύονται άλλες κατασκευαστικές εταιρείες και σχεδιάζει μεγαλοπρεπώς το δικό της πολύ κοντά στον οικισμό της Καλλιθέας και σε ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: