Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας δεύτερη μετά τη Βουλγαρία (35% του ΑΕΠ), μεταξύ των 27 χωρών- μελών της Ε.Ε., ενώ ως βασικός λόγος προσφυγής στην αδήλωτη εργασία προβάλλεται το αμοιβαίο κέρδος εργοδοτών και εργαζομένων. Η Επιτροπή προτείνει για την καταπολέμηση του φαινομένου τη μείωση της φορολογίας στην εργασία.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι Έλληνες είναι από τους πλέον δυσαρεστημένους στην Ευρώπη, σύμφωνα με το "Ευρωβαρόμετρο'', για την κατάσταση της οικονομίας στη χώρα. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια, οι Έλληνες απαντούν ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ενώ την ανεργία τη θεωρούν το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Περαιτέρω μείωση στις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ παρατηρήθηκε το Φεβρουάριο, τη στιγμή που οι αναλυτές έκαναν λόγο για αύξησή τους, με αποτέλεσμα στα χρηματιστήρια το κλίμα να βαρύνει ακόμη περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: